banner

Kde nás najdete

Na nábřeží 129/4,  74601 OpavaFebruary 2020
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Zásady nakládání s osobními údaji jsou v Junáku upraveny Směrnicí pro nakládání s osobními údaji (dále jen SNOU, dostupné na https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/320-smernice-pro-nakladani-s-osobnimi-udaji) v návaznosti na právní předpisy ČR a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679.

Shromažďujeme osobní data v rozsahu nezbytném pro výkon činnosti, týkající se evidence členů a související spolkové činnosti a evidence souvisejícící s pořádáním akcí - blíže  viz čl. 10 SNOU.

Podle článku 30 obecného nařízení je správce povinen zpracovávat záznamy o činnostech zpracování, které obsahují obecné informace o prováděném zpracování. Takovéto záznamy o činnostech zpracovávání v rámci povinností plynoucích z GDPR primárně vytváří pro běžné spolkové činnosti přímo ústředí pro celý Junák - český skaut, neboť osobní údaje jsou zpracovávány pro spolkovou činnost v rámci jedné organizace spojené jedněmi Stanovami. Pravidla jsou pro všechny jednotky stejná a zpracováváme stejné údaje ke stejným účelům. 

Přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby, a to v rozsahu odpovídajícím jejich funkcím a zachází s nimi podle čl. 34-36 SNOU.

Za vedení 5. oddílu:

Petr Tesař -Červenáček 

 

You have no rights to post comments

5. oddíl svatého Jiří, středisko Zvon, Opava

 

 

člen
Junák - český skaut

největší organizace českých skautů


 

 

Světové skautské hnutí

 

 

 

 

„Skauting je hra, a je to hra o velikou sázku.“


Sir Robert Baden-Powell
zakladatel skautského hnutí

 

© 2020, 5. oddíl svatého Jiří, středisko Zvon, Opava Webdesign: Pavel Štěpánek